Feil med posisjon

Som den observante leser vil ha fått med seg, er det ikke lengre samsvar mellom vist posisjon og faktisk posisjon. Dette skyldes at Spottrackeren vi bruker plutselig sluttet å virke på Helgelandskysten. Skal kontakte leverandør og høre om vi kan få ordnet det igjen.

This entry was posted in Nyhetsbrev. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *