Monthly Archives: September 2013

Foredrag på Lillehammer

Poppe holder foredrag på Litteraturhus Lillehammer tirs. 1. okt. 2013 kl. 1900.  cc 50,-

Posted in Foredrag | Leave a comment